Επισκοπή Σερβιανών

Χωροι & μνημεια Επισκοπή Σερβιανών

Στη θέση Επισκοπή Σερβιανών, σε χαμηλό επίμηκη λόφο, νότια της πόλης των Ιωαννίνων, εντοπίστηκε συγκρότημα αγροικιών ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων στην ανατολική πλαγιά του λόφου και αρχαίο νεκροταφείο ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων στη δυτική πλαγιά.

Ειδικότερα, στην ανατολική πλαγιά αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια μεγάλου οικοδομήματος (κτίριο Α), καθώς  και τμήμα δεύτερου κτιρίου ανατολικά αυτού (κτίριο Ε). Στην κορυφή του λόφου και στο ΒΑ τμήμα του χώρου ήρθαν στο φως τα θεμέλια τριών άλλων μικρότερων  βοηθητικών κτιρίων, τα οποία πιθανότατα λειτουργούσαν ως αποθήκες ή εξυπηρετούσαν το σταβλισμό ζώων (κτίρια Β, Γ, Δ).

Στην περιοχή του νεκροταφείου ανασκάφηκαν 44 τάφοι ρωμαϊκής εποχής, στην πλειονότητά τους κτερισμένοι. Οι περισσότεροι ήταν λακκοειδείς. Οι ταφές είχαν ανοιχτεί σε χώρο, όπου παλαιότερα υπήρχε εγκατάσταση νεολιθικών χρόνων. Συνολικά, σε μία έκταση περίπου 1.100 τ.μ., έχουν εντοπιστεί 24 λάκκοι.  Ως προς το σχήμα διακρίνονται σε κυκλικούς και ελλειψοειδείς. Η ποικιλία των διαστάσεων παραπέμπει σε διαφορετικές χρήσεις των ορυγμάτων.  Αν και η αποθηκευτική ή απορριμματική χρήση των μεγαλύτερων λάκκων δεν μπορεί να αποκλειστεί, η παρουσία πασσαλότρυπων στο εσωτερικό ορισμένων υποδηλώνει την ύπαρξη στεγασμένων υπόσκαφων κατασκευών.

 Ελένη Δ. Βασιλείου

Μετάβαση στο περιεχόμενο