Μονή Σωσίνου Παρακαλάμου

Χωροι & μνημεια Μονή Σωσίνου Παρακαλάμου

Η Μονή Σωσίνου είναι χτισμένη σε λόφο στρατηγικής σημασίας, στο εσωτερικό περιβόλου αρχαίας ακρόπολης με πολυγωνικό τείχος που ανάγεται στον 4ο αι. π.Χ. Είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και η ίδρυση της ανάγεται στην υστεροβυζαντινή περίοδο. Το καθολικό της μονής χρονολογείται το 1598. Μεταγενέστερα προστέθηκαν ο νάρθηκας και ο ανοιχτός εξωνάρθηκας στη δυτική πλευρά.

Το εσωτερικό του ναού είναι κατάγραφο με τοιχογραφίες που χρονολογούνται το 1601/ 2 και το 1838. Στο ιερό και το νάρθηκα σώζονται οι παραστάσεις του κτήτορα της μονής, του Ιωάννη Σιμωτά, πλούσιου ομογενή της Μολδαβίας  και των  Ιωάννη και Εμμανουήλ Κονδαράτου και του Κυρίτζη Ιωαννάκη.

Η Μονή διέθετε μεγάλη ακίνητη περιουσία, πλούσια βιβλιοθήκη και κειμήλια ενώ από το 17ο έως τις αρχές του 18ου αι. λειτουργούσε σ’ αυτήν σχολείο με διαπρεπείς δασκάλους. Η Μονή έπαυσε τη λειτουργία της το 1925 και το 1928 περιήλθε στη δικαιοδοσία της Μητρόπολης.

            Αθηνά Ζωγάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο