Λιατοβούνι Κόνιτσας

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Λιατοβούνι Κόνιτσας

Στη θέση Λιατοβούνι Κόνιτσας, στο σημείο συμβολής του ποταμού Αώου με τον ποταμό Βοϊδομάτη, εντοπίστηκαν κατά την δεκαετία του ΄90 νεκροταφείο και τμήμα οικισμού.

Οι ταφές (103) κάλυπταν το χρονικό διάστημα από το τέλος της Ύστερης Εποχής Χαλκού-αρχές του 4ου αι. π.Χ. Η πλειονότητα των ταφών χρονολογείται από τον 7ο-5ο αι. π.Χ. Η αρχαιότερη περίοδος αντιπροσωπευόταν από μία αντρική ταφή (Τ59), καθώς και από επιφανειακά ευρήματα διαταραγμένων ταφών. Οι περισσότεροι τάφοι ήταν λακκοειδείς και καλύπτονταν με χώμα και λιθοσωρό από κροκάλες, που αποτελούσε το σήμα του τάφου. Δεν εντοπίστηκε καμία περίπτωση καύσης νεκρού. Ανασκάφηκε ένας κιβωτιόσχημος τάφος, μία ταφή σε πίθο και τρεις κεραμοσκεπείς (Ρωμαϊκή περίοδος). Οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι εκτάδην με κατεύθυνση Α-Δ. και κτερισμένοι με πήλινα και χάλκινα αγγεία, μεταλλικά όπλα και κοσμήματα.

Βόρεια του νεκροταφείου, βρέθηκε ο οικισμός. Τα λείψανα καμπυλόγραμμων και ορθογώνιων τοίχων από κροκάλες ανήκουν σε κρηπίδες πάνω στις οποίες στηρίζονταν οι ξυλόπλεχτοι και πηλόχριστοι τοίχοι των οικιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο