ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – Ψηφιακή έκθεση και δράση – 2021-2022

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – Ψηφιακή έκθεση και δράση – 2021-2022

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων προσθέτει μία ακόμη έκδοση στη διαδρομή των δύο κεντρικών κρατικών μουσείων της Ηπείρου που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, του Αρχαιολογικού και του Βυζαντινού.

Τίτλος έκδοσης: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – Ψηφιακή έκθεση και δράση – 2021-2022»
Επιμέλεια: Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου – Ελένη Κοτζαμποπούλου
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2022

Στη συλλογική έκδοση παρουσιάζονται τα 14 ζεύγη επιλεγμένων «λεπτομερειών» από εκθέματα των δύο μουσείων που αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό κοινωνικό τόπο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, από τον Ιούλιο 2021 έως και τον Αύγουστο 2022. Στα περιεκτικά αλλά στοχευμένα κείμενα-σχόλια, οι αρχαιολόγοι της Εφορείας έφεραν στο προσκήνιο της συζήτησης με το ψηφιακό κοινό, μέσα και από το πρόσθετο συμμετοχικό βήμα της δράσης «ΕΧΩ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ», αφετηρίες και τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας υλικών προγραμμάτων από διαφορετικά πολιτισμικά και ιστορικά συμφραζόμενα. Ανιχνεύοντας οριοθετήσεις και σημασιοδοτήσεις της «λεπτομέρειας», στο γνωστικό πεδίο και στους αναστοχασμούς για αυτό, επιχειρήθηκε τα αφηγήματα των δύο μουσείων να «συναντηθούν», έστω πρόσκαιρα, πέρα από επιστημολογικούς ή άλλους συμβατικούς κερματισμούς.

Μετάβαση στο περιεχόμενο