Κατηγορία: Έργα

Έργο: Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α΄ Το έργο εντάχθηκε το 2016 στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με προϋπολογισμό 5.000.000,00€ και ολο [...]

Το έτος 2022, στο Βουλευτήριο του Ιερού της Δωδώνης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων πραγματοποίησε ανασκαφική έρευνα, με χρηματοδότηση της Βουλής των Ελλήνων, από τον Αύγουστο ως τον Οκτώβριο του περ [...]

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, μετά την αποκατάσταση των μνημείων της εσωτερικής ακρόπολης και μεγάλης έκτασης των εξωτερικών τειχών του Κάστρου, συνέχισε τις εργασίες ανάδειξης στο σημαντικό αυτό μ [...]

Συνεχίζεται η συντήρηση των τοιχογραφιών του καθολικού της Μονής Μολυβδοσκεπάστου. Συγκεκριμένα , μετά την ολοκλήρωση τμήματος των τοιχογραφιών στο χώρο του Ιερού, οι εργασίες συνεχίζονται με την συντ [...]

Ολοκληρώθηκε η μελέτη συντήρησης των σημαντικότατων τοιχογραφιών του Ναού Κόκκινης Παναγιάς Κόνιτσας. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο Βυζαντινό μνημείο της περιοχής, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολο [...]

Μετάβαση στο περιεχόμενο