“Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο”

“Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο”

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, μετά την αποκατάσταση των μνημείων της εσωτερικής ακρόπολης και μεγάλης έκτασης των εξωτερικών τειχών του Κάστρου, συνέχισε τις εργασίες ανάδειξης στο σημαντικό αυτό μνημείο της πόλης μας, με την ένταξη της υλοποίησης του Έργου “Αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο”, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020.

Η Πράξη περιλαμβάνει εργασίες που προκύπτουν από την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής (αρχιτεκτονική και στατική), καθώς και τα θεωρημένα συμπληρωματικά της στοιχεία. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση του κτιρίου (αποκατάσταση των δαπέδων του χώρου της εισόδου (ψυχρός χώρος), ανακατασκευή πεσσών, επισκευή όλων των τοιχοποιιών, ανακατασκευή τρούλων, επικάλυψη της θολοδομίας με μολύβι, και διαμόρφωση φωτιστικών οπών, προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων, τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων, κατασκευή και τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης κοινού (συμπεριλαμβανομένων ΑμεΑ), διενέργεια διερευνητικών ανασκαφικών τομών, κ.ά).

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού ΙΔΟΧ και την πραγματοποίηση εργασιών πεδίου, όπως τη διενέργεια διερευνητικών ανασκαφικών τομών, την ανάκτηση και επισκευή τοιχοποιιών του μνημείου και του τυμπάνου των τρούλων. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διενέργειας ανοιχτών και διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών ενεμάτωσης, καθώς και η επικαιροποίηση της μελέτης εφαρμογής.

Με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα αποκαλύφθηκε καλύτερα η ιδιαίτερη μορφή του κτηρίου του Οθωμανικού Λουτρού και η σύνδεσή του με τα υπόλοιπα μνημεία της περιοχής στους πρόποδες της ΒΑ ακρόπολης του Κάστρου. Παράλληλα ήρθαν στο φως και νέα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της κατανόησης της ιστορίας και της χρήσης του μοναδικού αυτού μνημείου του Κάστρου, καθώς και της άρτιας αποκατάστασής του για τη μελλοντική απόδοσή του στο κοινό.

Το Οθωμανικό Λουτρό, χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο μνημείο με το Π.Δ. 11-6-1925 (ΦΕΚ 152/Α/16-6-1925) είναι από τα πρωιμότερα οθωμανικά μνημεία (17ος αι.) που έχουν διασωθεί μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων, και συνδέεται άμεσα με την περιοχή της ΒΑ Ακρόπολης, όπου το Τζαμί του Ασλάν πασά, ο Μεντρεσές, η Εστία και η Τουρκική Βιβλιοθήκη.

Επιβλέποντες έργου:
Β. Παπαδοπούλου, Χ. Τσακούμης, Ε. Καλογιάννη, Α. Ευθυμιάδου, Μ. Παπαδοπούλου, Β. Δήμου, Σ. Κορτζή, Κ. Ανδρίτσος

Μετάβαση στο περιεχόμενο