Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών Ναού Κόκκινης Παναγιάς Κόνιτσας

Μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών Ναού Κόκκινης Παναγιάς Κόνιτσας

Ολοκληρώθηκε η μελέτη συντήρησης των σημαντικότατων τοιχογραφιών του Ναού Κόκκινης Παναγιάς Κόνιτσας. Πρόκειται για ένα σημαντικότατο Βυζαντινό μνημείο της περιοχής, οι τοιχογραφίες του οποίου χρονολογούνται στα τέλη του 14ου/αρχές του 15ου αι.

Επιβλέποντες έργου: Β. Παπαδοπούλου, Α. Ευθυμιάδου, Α. Ζωγάκη

Μετάβαση στο περιεχόμενο