Μολοττίς. Αρχαιολογικός Άτλαντας των αρχαίων θέσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων

Μολοττίς. Αρχαιολογικός Άτλαντας των αρχαίων θέσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων

 

Τίτλος Έκδοσης: «Μολοτίς. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Έκδοση: Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωάννινων, Ιωάννινα 2022

«Ο εν λόγω άτλαντας διανθίζεται από μία σειρά εμπεριστατωμένων εισαγωγικών κειμένων, συνταγμένων από το προαναφερθέν προσωπικό της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα από τους Ε. Βασιλείου, Γ. Γεωργούλα, Β. Γιαννάκη, Π. Γιούνη, Χ. Καππά, Ι. Κατσαδήμα, Σ. Κίγκα, Χ. Κλείτσα, Ε. Κοτζαμποπούλου, Θ. Κύρκου, Α. Πανάτση, Ε. Σκαλιστή, Υ. Φάκλαρη, Ν. Χόινα, Ν. Κούπαρη, Φ. Λυτάρη και Μ. Αναστοπούλου. Τα κείμενα συνιστούν ενότητες σχετικές με τις ιστορικές πηγές, τη γεωμορφολογία της περιοχής, την ιστορία της έρευνας, ιστορικά στοιχεία για διάφορες περιόδους της αρχαιότητας, την οικιστική οργάνωση, τα Ιερά, τα νεκροταφεία και τα ταφικά έθιμα, καθώς και την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα. Ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό, χάρτες και σχέδια πλαισιώνουν το παρόν εγχείρημα.
Οι αρχαιολογικές θέσεις – οικισμοί παρατίθενται με αλφαβητική σειρά, ενώ μέσα σε παρένθεση σημειώνεται η παλιά ονομασία τους. Σε κάθε θέση αντιστοιχεί κάθε φορά ένα περιεκτικό ή εκτενές – κατά περίπτωση – κείμενο, προϊόν συγγραφής των επί συμβάσει αρχαιολόγων Ν. Κούπαρη και Φ. Λυτάρη, οι οποίες με ιδιαίτερη προθυμία ανέλαβαν την καταλογογράφηση και την συγκέντρωση των πληροφοριών που βρίσκονταν διάσπαρτες σε υπηρεσιακούς φακέλους ή στα Χρονικά των Αρχαιολογικών Δελτίων ή σε διάφορα μεμονωμένα άρθρα. Τα παραπάνω κείμενα δίνουν μία σαφή περιγραφή του χώρου, των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και των κινητών ευρημάτων που ήρθαν στο φως, ενώ κάποιες φορές επιχειρούν συσχετισμούς με άλλες θέσεις, εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Την επιμέλεια όλων των λημμάτων, τα οποία συνοδεύονται πάντοτε από τη σχετική βιβλιογραφία, είχαν οι μόνιμοι αρχαιολόγοι της Εφορείας, κατάλογος των ονομάτων των οποίων ακολουθεί στο τέλος του παρόντος τόμου.
Στο τέλος του τόμου παρατίθενται επίσης τα ευρετήρια των αρχαιολογικών θέσεων, κατά αλφαβητική σειρά ή σε κατηγορίες, ανάλογα με τη μορφή τους (π.χ. τειχισμένοι, ατείχιστοι οικισμοί, οχυρά, φρούρια κ.λπ.).
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας όλων των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, ώστε να συμπληρωθεί – κατά το δυνατόν – το κενό που υπάρχει στην απόδοση της τοπογραφίας της Μολοσσίας. Είναι γνωστόν ότι κατά το παρελθόν είχαν γίνει αξιόλογες προσπάθειες από έγκριτους αρχαιολόγους προς την κατεύθυνση αυτή, τις οποίες η Υπηρεσία μας φιλοδοξεί με το παρόν έργο να συμπληρώσει και να εξελίξει.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων της Εφορείας, μόνιμο και επί συμβάσει, που με ενθουσιασμό πλαισίωσαν την όλη προσπάθεια καθώς και για την ουσιαστική προσφορά τους στη δημιουργία και έκδοσή του».
(Απόσπασμα του Προλόγου της Έκδοσης)
Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο