Το Θέατρο της Δωδώνης

Το Θέατρο της Δωδώνης

Τίτλος έκδοσης: Το Θέατρο της Δωδώνης
Συγγραφείς: Β. Ν. Παπαδοπούλου, Θ. Κύρκου, Π. Γιούνη, Χ.Καππά, Μ. Νάκα, Π. Κατσούδας
Έκδοση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων – Διάζωμα, Αθήνα 2022

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με την ευγενική χορηγία του σωματείου “Διάζωμα” πραγματοποίησε την έκδοση του σύντομου ενημερωτικού οδηγού “Το Θέατρο της Δωδώνης”, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:
1. Την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου.
2. Την τοπογραφία του Ιερού με αναφορά σε όλα τα μνημεία του.
3. Την ιστορία της έρευνας.
4. Αναλυτική περιγραφή του Θεάτρου.
5. Το έργο της συντήρησης του θεάτρου τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του έργου ««Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης, Φάση Α΄»
6. Το ιστορικό των στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών από το 1960 έως τις μέρες μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο