ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΓΙΟΡΤΗ ΣΕ ΓΙΟΡΤΗ
10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μονή Φιλανθρωπηνών Νήσου Ιωαννίνων Η Ίαση των δαιμονισμένων, 1531/2
Βιβλιογραφία: Μυρτάλη Αχειμάστου–Ποταμιάνου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήναι 1995, σελ. 63-64, πιν. 41.
Στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού της Μονής Φιλανθρωπηνών βρίσκεται η τοιχογραφία του θαύματος της Ίασης των δαιμονισμένων. Στην παράσταση απεικονίζονται δύο δαιμονισμένοι ανάμεσα σε μνήματα. Σχεδόν γυμνοί (ο ένας φορά περίζωμα), αναμαλλιασμένοι και με γουρλωμένα μάτια, στρέφονται προς τον Κύριο παρακαλώντας με έντονες χειρονομίες. Ο Ιησούς, καθώς αποχωρεί, υψώνοντας το δεξί χέρι προστάζει τα δαιμόνια να αφήσουν τους ασθενείς και να καταλάβουν ένα κοπάδι χοίρων. Οι Απόστολοι στα δεξιά παρακολουθούν και συζητούν τα τεκταινόμενα. Οι χοιροβοσκοί στην κορυφή του αφιλόξενου βράχου βλέπουν ανήμποροι τους φτερωτούς δαίμονες να αρπάζουν, να ιππεύουν και να πνίγουν στη θάλασσα τα γουρούνια.
Σωτήριος Κ. Χαραλάμπους
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
A Day to remember
10 October 2023 – Mental Health Day
Philanthropinos Monastery (island of Ioannina Lake)
The Healing the demon-possessed, 1531/2
Bibliography: Μυρτάλη Αχειμάστου–Ποταμιάνου, Η Μονή των Φιλανθρωπηνών και η πρώτη φάση της μεταβυζαντινής ζωγραφικής, Αθήναι 1995, σελ. 63-64, πιν. 41.
On the north wall of the main church of the Philanthropinos Monastery is the fresco of the miracle of the Healing of the demon-possessed. In the scene, two possessed people are depicted among graves. Almost naked (one wear a girdle), disheveled and with wide eyes, they turn to the Lord, pleading with strong gestures. Jesus, as he leaves, raising his right-hand commands the demons to leave the sick and take possession of a herd of pigs. The Apostles on the right watch and discuss the scene. The swineherds atop the inhospitable rock watch helplessly as the winged demons seize, ride, and drown the pigs in the sea.
Sotirios K. Haralampous
Archaeologist, Ephorate of Antiquities of Ioannina
Μετάβαση στο περιεχόμενο